NOVE CENE PROGRAMOV

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 36. seji, dne 24. maja 2018, sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 13/2018), ki določa cene za posamezne vrste programov, dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, pravila o obračunavanju odsotnosti otrok in ostale rešitve v zvezi s cenami programov in plačili staršev od 1. junija 2018 dalje.

Preberi več
To Top