Kontaktni podatki

ENOTA GREGORČIČEVA:

Tel.:  02 234 74 42

E-pošta: vrtec.ig-gregorciceva@guest.arnes.si

ENOTA KREKOVA:

Tel.: 02 234 74 41

E-pošta: krekova.vig@guest.arnes.si

V enoti je 5 skupin otrok 2. Starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Dve skupini sta v dislocirani stavbi na Krekovi  27, kjer se nahaja igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski  program od 7.00 do 16.00 ter 11.30 do 20.30.

Novice

Skupine

Lokacija Gregorčičeva

    
  

Lokacija Krekova

    
  

Slike Gregorčičeva

Slike Krekova

To Top