NOVE CENE PROGRAMOV

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 36. seji, dne 24. maja 2018, sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 13/2018), ki določa cene za posamezne vrste programov, dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, pravila o obračunavanju odsotnosti otrok in ostale rešitve v zvezi s cenami programov in plačili staršev od 1. junija 2018 dalje.

Preberi več

Vpis v vrtec 2018-2019

poteka v času od 21. 3. do 30.3. 2018 na upravi vrtca in sicer vsak delavnik od 8. 00 do 15. 00 ure in vsako sredo od 8. 00 do 17. 00 ure. Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, datum rojstva, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev/zakonitih skrbnikov. Vpisna pola bo dosegljiva na spletni strani vrtca […]

Preberi več
To Top