Pri vsakem delu je pomemben začetek, zlasti še če imamo opravka s čim mladim in nežnim.– Sokrat

Predstavitev in vizija vrtca

Poslanstvo ki ga opravljamo je nekaj posebnega, saj s svojim vzgledom in udejstvovanjem vplivamo na mnoge otroke, njihove starše in na prihodnje generacija. Zaradi neposrednega vpliva na razvoj otrok se zavedamo pomembnosti kakovosti našega dela. Našo kakovost oblikujejo izkušnje, znanje, potrebe in želje staršev in otrok ter stanje in razmere v družbi. Profesionalnost pri delu od nas zahteva najvišjo stopnjo strokovne kompetence, ki odseva pri neposrednem vzgojno izobraževalnem delu, kot tudi pri delu s starši. Pri svojem delu smo postavljeni v samo središče razvoja, vzgoje in izobraževanja otrok uporabnikov naših storitev.  V vzgojno izobraževalni proces implementiramo na otroke osredotočene pristope v katerih uporabljamo metode, ki so prilagojene razvojni stopnji otrok, njihovim individualnim potrebam, željam, interesom in različnim učnim stilom. Menim, da človek nima drugega cilja, kot biti človek. Ne verjamem  praznim besedam. Verjamem v dejanja. Dejanja govorijo glasneje kot besede. Naša dejanja bodo pokazala, da kot kolektiv, prenašamo najlepše poslanstvo na svetu – biti vzgojitelj s srcem in dušo. Naj nas vaši-naši otroci združijo v popolno celoto. Tukaj smo zaradi otrok, da jim podarimo najlepši del sebe. Naj tako tudi ostane.

Ravnateljica vrtca Ivana Glinška Maribor, Renata Šerbinek univ. dipl. soc. del

Poslanstvo vrtca

Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo spodbudno in ustvarjalno okolje, ki omogoča spremljanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s poudarkom na igri, učenju in socializaciji, hkrati pa staršem nudimo podporo in pomoč pri gradnji zdravega in spodbudnega predšolskega obdobja.

Vizija vrtca

Vizija vrtca je stkana iz vrednot, ki nas povezujejo in se nanašajo na to kar najbolje znam; bogatiti drug drugega z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in posledično podariti otroku najboljši del sebe.

Vrtec prijaznih ljudi, kjer zdravje in smeh na licih žari