Vpis v vrtec za šolsko leto 2019/20 poteka v času od 20. 3. do 29. 3. 2019 na upravi vrtca in sicer vsak delavnik od 8. 00 do 15. 00 ure in vsako sredo od 8. 00 do 17. 00 ure.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, datum rojstva, prebivališče), EMŠO staršev/zakonitih skrbnikov.

Vpisna pola bo dosegljiva na spletni strani vrtca in na upravi vrtca. Vpisno polo lahko oddate po pošti ali osebno na upravi vrtca Gledališka ul. 6. 2000 Maribor

V želji , da nas bolje spoznate, smo za vas in vaše otroke v času vpisa organizirali dneve »ODPRTIH VRAT« v vseh naših enotah od 9.30 do 11.00 ure.

DOBRODOŠLI

Pravilnik o postopku sprejema ter vpisa otrok prenesi
Soglasje za sepa direktno obremenitev prenesi
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev prenesi
Vloga za vpis otroka v vrtec ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020 prenesi
Vloga za vpis otroka v vrtec ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 prenesi
Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni prenesi
Zdravje / prehrana prenesi
Zloženka prenesi
Medobčinski uradni vestnik prenesi
Dopis za javne vrtce prenesi
Pregled plačil staršev 2019 – javni vrtci prenesi