Pravilnik o postopku sprejema ter vpisa otrok prenesi
Soglasje za sepa direktno obremenitev prenesi
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev prenesi
Vloga za vpis otroka v vrtec ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 prenesi
Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni prenesi
To Top