Sedež: GLEDALIŠKA ulica 6, 2000 Maribor

Svetovalna delavka: ALENKA V. SIMONIČ, univ.dipl.pedagoginja in. in filozofinja., spec. pzu-ut

Tel.: 02 23 474 37

E-pošta: alenka.v-simonic@guest.arnes.si

 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem udeležencem : otrokom in njihovim staršem, strokovnim delavcem, vodstvu. Svetovalna delavka sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji dela vrtca, se po potrebi in v dogovoru z vzgojiteljicami vključuje v delo oddelkov ter izvaja predavanja in delavnice za strokovne delavke ter starše. Sodeluje z zunanjimi strokovnimi sodelavci in službami ter nudi individualno neposredno pomoč otrokom in staršem.

 

Svetovalna delavka sodeluje, pomaga in svetuje pri različnih vidikih otrokovega razvoja in vzgoje:

1. Vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu.

2. Reševanje težav, ki jih ima otrok ob prelomnih in kritičnih situacijah v družini, npr.:

 • rojstvo sorojenca;
 • razveza;
 • selitev;
 • smrt;
 • odvisnost;
 • socialno-ekonomske težave;
 • in druge pomembne življenjske situacije.

3. Razumevanje in odpravljanje otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk:

 • težave pri  hranjenju, spanju, močenju postelje;
 • nemirnost, agresivnost, nočne more in strahovi;
 • samozadovoljevanje ter druge navade in razvade;
 • drugo.

4. Posebnosti v navezovanju stikov, komunikacija in vključevanje otroka v ožje in širše socialno okolje, …

5. Pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

6. Posebnosti v razvoju in spodbujanje nadarjenih otrok.

7. Prehod in priprava na vstop v šolo.

8. Druge stiske, dileme ter izzivi s katerimi se odrasli srečujemo pri vzgoji otrok.

Proces svetovanja temelji v partnerskem odnosu z vsemi udeleženci življenja in dela v vrtcu ter poteka po načelih prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov, vedno v dobro otroka in njegove družine. V procesu svetovanja je ključna aktivna vloga staršev in otrok.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločajo prostovoljno in se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo vzgojiteljice, po telefonu ali e-pošti.

To Top