Izpostavljeno

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

Na podlagi podaljšanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa sporočamo, da vrtec do nadaljnjega nadaljuje z izvajanjem nujnega varstva.

Ob odpravi ukrepov in ponovnem odprtju vrtca vas bomo pravočasno obvestili.

Na nivoju Mestne občine Maribor je župan izdal sklep, na podlagi katerega bo organizirano le nujno varstvo za tiste otroke, vpisane v mariborske javne vrtce in druge zavode, ki izvajajo program predšolske vzgoje, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Takšni starši morajo za vključitev svojih otrok predložiti potrdilo delodajalca, da so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Poleg navedenega potrdila morajo starši predložiti podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Zadnje novice

Enote vrtca

Naši projekti

EKO vrtec

EKO VRTEC je sestavni del projekta EKO ŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje…

ERASMUS+ v vrtcu

Namen projektaRazvoj kadrov in nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev (vzgojiteljic in administrativnega osebja) v vrtcih in sorodnih organizacijah v tujini. Praktično usposabljanje z vključitvijo v delovni proces.

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM). Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Programi

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje…

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev…

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami…

Zanimive povezave