Izpostavljeno

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 3. 2. 2021 smo bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v »rdečih« regijah, za čas od 26. 1. 2021 naprej, nimamo pravne podlage, da bi bili starši, ki niso vključili otroka v varstvo, oproščeni plačila oskrbnine.

Več podrobnosti v zvezi s plačilom oskrbnine je na voljo v priloženem obvestilu.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

Obveščamo vas, da Vrtec Ivana Glinška Maribor s torkom, 26. 1. 2021 ponovno odpira svoja vrata za vse vpisane otroke. Ob ponovni vključitvi vaših otrok v vrtec, bomo skupaj ravnali tako, da bomo v največji možni meri upoštevali vsa priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in varovali zdravje vseh otrok, staršev in zaposlenih.

Vse dodatne informacije so na voljo v priloženem obvestilu.

Posebej vas obveščamo, da morajo starši na prvi dan vključitve otroka predložiti podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Zadnje novice

Enote vrtca

Naši projekti

EKO vrtec

EKO VRTEC je sestavni del projekta EKO ŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje…

ERASMUS+ v vrtcu

Namen projektaRazvoj kadrov in nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev (vzgojiteljic in administrativnega osebja) v vrtcih in sorodnih organizacijah v tujini. Praktično usposabljanje z vključitvijo v delovni proces.

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM). Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Programi

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje…

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev…

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami…

Zanimive povezave