Izpostavljeno

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

Obveščamo vas, da bo v Vrtcu Ivana Glinška Maribor v času od 1. 4. 2021 do vključno 11. 4. 2021 organizirano samo nujno varstvo.

Nujno varstvo bo organizirano za otroke, kjer sta oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi, ki ga najdete na naši spletni strani.

Več informacij o izvajanju nujnega varstva je na voljo v priloženem obvestilu.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Zadnje novice

Enote vrtca

Naši projekti

EKO vrtec

EKO VRTEC je sestavni del projekta EKO ŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje…

ERASMUS+ v vrtcu

Namen projektaRazvoj kadrov in nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev (vzgojiteljic in administrativnega osebja) v vrtcih in sorodnih organizacijah v tujini. Praktično usposabljanje z vključitvijo v delovni proces.

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM). Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Programi

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje…

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev…

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami…

Zanimive povezave

Accessibility