Izpostavljeno

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

Objavljamo higienska in druga priporočila ob vstopu v vrtec.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

SPOŠTOVANI STARŠI IN SKRBNIKI

 

Objavljamo navodila ob oddaji in prevzemu otroka v vrtec.

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Zadnje novice

Enote vrtca

Naši projekti

ERASMUS+ v vrtcu

Namen projektaRazvoj kadrov in nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev (vzgojiteljic in administrativnega osebja) v vrtcih in sorodnih organizacijah v tujini. Praktično usposabljanje z vključitvijo v delovni proces.

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM). Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

EKO vrtec

EKO VRTEC je sestavni del projekta EKO ŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje…

FIT Slovenija

Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/ športne aktivnosti  za zdravje otrok…

Programi

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje…

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev…

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami…

Zanimive povezave