Kontaktni podatki

E-pošta: gledaliska.vig@guest.arnes.si

Telefoni:

1. starostno obdobje:  02/234 74 40

1. nadstropje: 02/234 74 36

2. nadstropje: 02/234 74 39

V njej je 9 oddelkov, od tega 5 oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja od 1. do 3. leta starosti in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta starosti do vstopa v šolo.

Slike enote Gledališka

1. starostno obdobje

DARIJA HOJNIK ANDRILOVIČ, vzgojiteljica

ŠPELA LAVRENČIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

DARINKA DOVJAK, vzgojiteljica

HELENA PLEVNIK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

ŠPELA PETROVIČ, vzgojiteljica

DARINKA HADOLIN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

LEONIDA ŠKODNIK, vzgojiteljica

ANICA NUDL, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 13 / 14 otrok

METKA FEKONJA, vzgojiteljica

SANDRA ŽVORC, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

2. starostno obdobje

ROMANA FRAS, vzgojiteljica

TATJANA MIKLAVC, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let
Zasedenost skupine: 18 / 19 otrok

KATJA HAUPTMAN, vzgojiteljica

MAJA KAVČIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let
Zasedenost skupine: 19 / 19 otrok

KAJA JAUŠOVEC, vzgojiteljica

VANJA FEKONJA, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 23 / 24 otrok

ALENKA PENEZIČ, vzgojiteljica

AJDA KORES, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 24 / 24 otrok

Mobilni strokovni delavki

NIKA KERMAVC, vzgojiteljica – pom. vzg.

EVA ŽUPAN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Lokacija