Kontaktni podatki

Vodja enote: Karmen Meško, e-pošta: karmen.mesko@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon:
Pritličje: 02 / 234 74 40
1. nadstropje: 02 / 234 74 36
2. nadstropje: 02 / 234 74 39

Mobilni strokovni delavci:
Špela Škorjanc, vzgojiteljica – pom. vzg.
Žana Reš, vzgojiteljica – pom. vzg.
Žan Ploj, vzgojitelj – pom. vzg.

Slike enote Gledališka

1. starostno obdobje

DARIJA HOJNIK ANDRILOVIČ, vzgojiteljica

DARINKA HADOLIN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let

METKA FEKONJA, vzgojiteljica

JASNA DROZG BUKOVNIK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let

ŠPELA PETROVIČ ŠTEMPIHAR, vzgojiteljica

ANICA NUDL, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let

JOLANDA TOPOLOVEC, vzgojiteljica

JULIJANA KOLOŠA, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let

2. starostno obdobje

VANJA FEKONJA, vzgojiteljica

SANDRA ŽVORC, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let

MAJA KAVČIČ, vzgojiteljica

ŠPELA LAVRENČIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let

JANJA KOROŠEC, vzgojiteljica

ANŽEJ VODUŠEK, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let

KARMEN MEŠKO, vzgojiteljica

JASNA CRNOLIĆ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let

RENATA ŠERBINEK, vzgojiteljica

TADEJ VESENJAK, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let

Lokacija

Accessibility