Kontaktni podatki

E-pošta: gledaliska.vig@guest.arnes.si

Telefoni:

1. starostno obdobje:  02/ 23 474 40

1. nadstropje: 02/ 23 474 36

2. nadstropje: 02/ 23 474 39

V njej je 9 oddelkov, od tega 5 oddelkov za otroke 1. Starostnega obdobja od 1. do 3. Leta starosti   in za otroke 2. Starostnega obdobja od 3. leta starosti do vstopa v šolo.

Slike enote

Skupine

Lokacija

Novice