Kontaktni podatki

ENOTA GREGORČIČEVA:

Tel.:  02 234 74 42

E-pošta: vrtec.ig-gregorciceva@guest.arnes.si

ENOTA KREKOVA:

Tel.: 02 234 74 41

E-pošta: krekova.vig@guest.arnes.si

V enoti je 5 skupin otrok 2. Starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Dve skupini sta v dislocirani stavbi na Krekovi  27, kjer se nahaja igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski  program od 7.00 do 16.00 ter 11.30 do 20.30.

Novice

Skupine

Lokacija Gregorčičeva

Lokacija Krekova

Slike Gregorčičeva

Slike Krekova