Kontaktni podatki

Tel.:  02 / 23 474 42 (lokacija Gregorčičeva)

E-pošta: vrtec.ig-gregorciceva@guest.arnes.si

Tel.: 02 / 23 474 41 (lokacija Krekova)

E-pošta: krekova.vig@guest.arnes.si

V enoti je 5 skupin otrok drugega starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Dve skupini sta v dislocirani stavbi na Krekovi ulici 27, kjer se nahaja igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski program od 7.00 do 16.00 ter od 11.30 do 20.30.

1. starostno obdobje (lokacija Gregorčičeva)

PATRICIJA PUHMAN, vzgojiteljica

BRIGITA ŠTERK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 12 / 12 otrok

Slike lokacije Gregorčičeva

Slike lokacije Krekova

2. starostno obdobje (lokacija Gregorčičeva)

KATARINA PETEK, vzgojiteljica

ERIK VINKLER, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 22 / 24 otrok

SUZANA LAŠIČ, vzgojiteljica

ZDENKA KAŠMAN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 19 / 22 otrok

Kombinirani oddelki (lokacija Krekova)

MATEJA DLOUHY, vzgojiteljica

TANJA MARKO, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-6 let
Zasedenost skupine: 16 / 19 otrok

JANJA KOROŠEC, vzgojiteljica

JANJA KOLAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-6 let
Zasedenost skupine: 17 / 19 otrok

Lokacija Gregorčičeva

Lokacija Krekova