Kontaktni podatki

Vodja enote: Katarina Petek, e-pošta: katarina.petek@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon:
Lokacija Gregorčičeva: 02 / 234 74 42
Lokacija Krekova: 02 / 234 74 41

Mobilna strokovna delavka: Tatjana Miklavc, vzgojiteljica – pom. vzg.

1. starostno obdobje (lokacija Gregorčičeva)

PATRICIJA PUHMAN, vzgojiteljica

GREGOR ŠERC, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let

Slike lokacije Gregorčičeva

Slike lokacije Krekova

2. starostno obdobje (lokacija Gregorčičeva)

KATARINA PETEK, vzgojiteljica

ERIK VINKLER, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let

SUZANA LAŠIČ, vzgojiteljica

TANJA MARKO, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let

Kombinirani oddelki (lokacija Krekova)

JANJA KOLAR, vzgojiteljica

URŠKA KOTNIK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-6 let

MATEJA DLOUHY, vzgojiteljica

AJDA KORES, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-6 let

Lokacija Gregorčičeva

Lokacija Krekova

Accessibility