Kontaktni podatki

Vodja enote: Suzana Savec, e-pošta: suzana.savec@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon: 02 / 251 49 03

Mobilna strokovna delavka: Janja Šuman, vzgojiteljica – pom. vzg.

Slike enote Kosarjeva

1. starostno obdobje

REBEKA ČULE, vzgojiteljica

ANDREJA ZUPAN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let

2. starostno obdobje

KAJA JAUŠOVEC, vzgojiteljica

ANŽE SEVČNIKAR, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let

SUZANA SAVEC, vzgojiteljica

IRENA RIŽNAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let

KATJA HAUPTMAN, vzgojiteljica

BRIGITA ŠTERK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let

Lokacija

Accessibility