Kontaktni podatki

Tel: 02 / 25 149 03

E-pošta: kosarjeva.vig@guest.arnes.si

Enota posluje v starejši meščanski vili. Ob stavbi je primerno veliko igrišče.

Slike enote Kosarjeva

2. starostno obdobje

NINA REBERNIK, vzgojiteljica

JERICA LEDINEK, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 3-4 let
Zasedenost skupine: 18 / 19 otrok

SUZANA SAVEC, vzgojiteljica

IRENA RIŽNAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 23 / 24 otrok

JASNA KARNET, vzgojiteljica

(polovični oddelek)

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 12 / 11 otrok

TAMARA ERBUS, vzgojiteljica

TADEJ VESENJAK, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 22 / 24 otrok

Mobilna strokovna delavka

MARIJA ČEH, vzgojiteljica – pom. vzg.

Lokacija