Kontaktni podatki

Telefon: 02 / 234 74 43

E-pošta: vrtec.ig-pristan@guest.arnes.si

Enota se nahaja na Lentu. V njej je 5 oddelkov, od tega 2 oddelka za otroke prvega starostnega obdobja in 3 oddelki drugega starostnega obdobja. Enota ima igrišče z večnamenskimi igrali. Program se izvaja po metodologiji Korak za korakom.

Slike enote Pristan

1. starostno obdobje

RENATA ŠERBINEK, vzgojiteljica

URŠKA KOTNIK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 13 / 14 otrok

ALJA KEP, vzgojiteljica

ANDREJA ZUPAN, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 13 / 14 otrok

Mobilni strokovni delavki

DANICA BRBRE, vzgojiteljica – pom. vzg.

NATALIJA BRNABIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

2. starostno obdobje

NATAŠA ELBL, vzgojiteljica

TANJA GEORGIEV, vzgojiteljica – pom. vzg.

ANDREJA HARTMAN, spremljevalka

Starost otrok: 3-4 let
Zasedenost skupine: 16 / 19 otrok

ANDRA GEORGIEV, vzgojiteljica

TAMARA KOMPOŠ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 21 / 24 otrok

NADJA BORAK, vzgojiteljica

ANŽEJ VODUŠEK, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 16 / 19 otrok

Lokacija