Kontaktni podatki

1. starostno obdobje: 02 / 235 26 45

2. starostno obdobje: 02 / 235 26 42

E-pošta: smetanova.vig@guest.arnes.si

Enota posluje v dveh stavbah. Ob stavbi je primerno veliko igrišče.

Slike enote Smetanova

1. starostno obdobje

KARMEN MEŠKO, vzgojiteljica

IVANA VUKOVSKI, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 13 / 14 otrok

IRENA RANNER, vzgojiteljica

JASNA CRNOLIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 1-2 let
Zasedenost skupine: 12 / 14 otrok

SIMONA ARNUŠ, vzgojiteljica

DANIJELA KUMER, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

JOLANDA TOPOLOVEC, vzgojiteljica

ERVIN HOZJAN, vzgojitelj – pom. vzg.

Starost otrok: 2-3 let
Zasedenost skupine: 14 / 14 otrok

Mobilne strokovne delavke

TATJANA STARIČ, vzgojiteljica

DANICA KRČO, vzgojiteljica – pom. vzg.

NASTJA MLAKAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

2. starostno obdobje

VESNA DEL BIANCHI, vzgojiteljica

VALERIJA BELEJ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 4-5 let
Zasedenost skupine: 21 / 24 otrok

SONJA CERIĆ, vzgojiteljica

BERNARDA RAKIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 19 / 21 otrok

BARBARA BEDNJIČKI ROŠER, vzgojiteljica

JULIJANA KOLOŠA, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 5-6 let
Zasedenost skupine: 20 / 24 otrok

Kombinirani oddelek

PAVLA ŽIGART, vzgojiteljica

ANJA KOSAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

Starost otrok: 2-4 let
Zasedenost skupine: 19 / 19 otrok

Lokacija