Ravnateljica

Renata Šerbinek, univ. dipl. soc. del

Tel.: 02/23 474 30

Pogovorne ure: vsak 1 torek v mesecu od 16:00 do 17:00

Pomočnica ravnateljice

Romana Fras, dipl. vzg. pred. otrok

Tel.: 02/23 474 35

E-pošta: pom.ravnatelja.vig@guest.arnes.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:00

Uradne ure: Torek od 8:00 do 11:00 in 14:00 do 17:00

Tajništvo

Irena Kralj

Tel.: 02/23 474 32

E-pošta: tajnistvo.vig@guest.arnes.si

Delovni čas: vsak dan od 10:00 do 14:00

Računovodstvo (v enoti smetanova)

Vladimira Cokoja, spec. poslovne ekonomije

Tel.: 02/23 526 40,

E-pošta: vladka.vig@triera.net

Uradne ure in delovni čas: od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00

Knjigovodja (oskrbnine)

Boris Cokoja, dipl. ekonomist

Tel.: 02/23 526 46,

E-pošta: boris.vig@triera.net

Uradne ure: od ponedeljka do petka od  11:00 do 14:00

Delovni čas: vsak dan od 6:00 do 14:00

Knjigovodkinja

Nevenka  Marušič

Tel.: 02/23 526 44,

E-pošta: neva.vig@triera.net

Svetovalna delavka

Alenka Vrbanič Simonič, univ. dipl. ped. in fil.

Tel.: 02/23 474 37,

E-pošta:  alenka.v-simonic@guest.arnes.si

Uradne ure: vsak torek od 10 do 12 in 15 do 17 ure

Organizatorka prehrane iz ZHR

Kaja Trlep, univ. dipl. inž. živ. tehn.

Tel.: 02/23 474 45,

E-pošta: organizator.prehrane.vig@guest.arnes.si

Delovni čas: vsak dan od 7:00 do 15:00

Centralna kuhinja , glavna kuharica: Elizabeta Vindiš

Tel.: 02 234 74 34