Kurikulum za vrtce

Je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih in je namenjen vzgojiteljem, ravnateljici in svetovalnim delavcem za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Dokument je dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje.

Temeljno spoznanje v Kurikulumu za vrtce je, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Poudarki kurikuluma so na procesu predšolske vzgoje ter interakcijah in izkušnjah, iz katerih se otrok v vrtcu uči za življenje.

Kurikulum pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Accessibility