Program Korak za korakom

Je vzgojno-izobraževalni program po metodologiji, ki je na otroka osredotočena v vzgoji in izobraževanju. Program je bil leta 1994 razvit na pobudo Open Society Institute iz New Yorka in v sodelovanju s Childrens Resources International iz Washingtona ter Georgetown University iz Washingtona.

Kurikulum temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok in je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potrjen kot ena od možnosti izvedbenega kurikuluma, zato se izvaja v posameznih sklopih v vseh oddelkih vrtca. Vsebine se prepletajo skozi kurikulum in vsakodnevno delo v oddelkih.

Cilji programa so, da bi vsak otrok razvil zmožnosti, da:

 • bo sposoben reševati probleme;
 • bo kritično in samostojno razmišljal;
 • bo sposoben izbirati in sprejemati odločitve;
 • bo iznajdljiv in fleksibilen;
 • bo sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju;
 • bo zavzet za sebe in do drugih ljudi ter svojega okolja;
 • bo spoštoval drugačnost, bo strpen in solidaren ter sposoben sodelovati;
 • bo pripravljen za vseživljenjsko izobraževanje.

Program Korak za korakom je zasnovan na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje vpleten v svoje lastno učenje. Oddelki so prostorsko skrbno načrtovani in oblikovani v centre dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu hkrati omogočajo možnost izbire in odločitve ter priložnost, da rešuje probleme, spoznava razlike med otroki in postaja vse bolj neodvisen.

Program združuje na raziskavah osnovano prakso predšolske vzgoje ter poudarja partnerstvo z družinami ter individualizacijo izkušenj vsakega otroka.

Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v centre dejavnosti (kotičke) za:

 • igro s kockami in za skupna srečanja otrok;
 • igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte;
 • dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši družbi;
 • začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig, likovno in glasbeno ustvarjanje;
 • naravoslovno odkrivanje in raziskovanje ter igro s peskom in vodo.
Accessibility