Ravnateljica

Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Tel.: 02/234 74 30

E-pošta: ravnateljica.vig@guest.arnes.si

Pogovorne ure: po predhodnem dogovoru

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9:00 do 11:00

Pomočnica ravnateljice

Martina Belšak, dipl. vzg. pred. otrok

Tel.: 02/234 74 47

E-pošta: pom.ravnatelja.vig@guest.arnes.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:00

Uradne ure: v torek od 8:00 do 11:00 in od 14:00 do 17:00

Tajništvo

Irena Kralj

Tel.: 02/234 74 32

E-pošta: tajnistvo.vig@guest.arnes.si

Delovni čas: vsak dan od 10:00 do 14:00

Računovodstvo

Vladimira Cokoja, spec. posl. ekon.

Tel.: 02/234 74 48

E-pošta: vladka.vig@triera.net

Uradne ure in delovni čas: od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00

Knjigovodja (oskrbnine)

Boris Cokoja, dipl. ekon.

Tel.: 02/234 74 35

E-pošta: boris.vig@triera.net

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 11:00 do 14:00

Delovni čas: vsak dan od 6:00 do 14:00

Knjigovodkinja

Kaja Medved

Tel.: 02/234 74 49

E-pošta: medvedk.vig@gmail.com

Svetovalna delavka

Alenka Lin Vrbančič Simonič, univ. dipl. ped. in fil.

Tel.: 02/234 74 37

E-pošta:  alenka.v-simonic@guest.arnes.si

Uradne ure: vsak torek od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:00

Organizatorka prehrane iz ZHR

Kaja Trlep, univ. dipl. inž. živ. tehn.

Tel.: 02/234 74 45

E-pošta: organizator.prehrane.vig@guest.arnes.si

Delovni čas: vsak dan od 7:00 do 15:00

Centralna kuhinja, glavna kuharica: Elizabeta Vindiš

Tel.: 02 234 74 34