Naziv:  Javni vzgojno-izobraževalni zavod vrtec Ivana Glinška Maribor
 Skrajšano ime:  Vrtec Ivana Glinška Maribor
 Sedež:  Gledališka ulica 6, 2000 Maribor
 Telefon:  02 234 74 32
 Telefax:  02 234 74 31
 E-pošta: tajništvo.vig@guest.arnes.si
 Spletna stran:  www.vrtec-ivanaglinska.si
 Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Vrtec-Ivana-Glin%C5%A1ka-Maribor/1396798137277580?fref=ts