V šolskem letu 2019-2020 se izvaja celodnevni program od ponedeljka do petka v 31 oddelkih…

V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim omogočamo vključitev v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem…

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Dodatne dejavnosti niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev v popoldanskem času…

Accessibility