V vrtcu oblikujemo:

  • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci starosti od 1 do 3 let;
  • oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

DNEVNI PROGRAM za otroke 1. starostnega obdobja  od 1. do 3. leta starosti, trajanje od 6 do 9 ur.

Gre za občutljivo obdobje in intenzivno obdobje z vidika telesnega in psihičnega razvoja. Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je vezano na zaznavanje in gibanje.

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje je značilno, da potrebujejo otroci veliko nege, telesne topline, veliko gibanja in mehke površine (blazine in ljubkovalne igrače). Posebno pomembno obdobje za celoten kasnejši otrokov razvoj je ravno obdobje do tretjega leta starosti. Največje dovoljeno število otrok v teh oddelkih je 14 otrok.

DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6 . leta starosti

Obdobje je kakovostno nova stopnja. Posebej velja  poudariti potrebo po sodelovanju z vrstniki s katerimi navezuje prijateljstva komunikacijo, močnem čustvenem doživljanju, obenem pa v tem partnerstvu spoznava, raziskuje svet okrog sebe in raznolikost medsebojnih odnosov. Opazna je nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznanju. V skupinah otrok, starih od 3 do 4 leta je lahko največ 19 otrok, v skupinah starejših otrok pa največ 24 otrok.  V skupinah drugega starostnega obdobja je lahko otrok vključen v skupino enako starih otrok ali skupino otrok različne starosti.

POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 6. leta starosti, trajanje  od 4 do 6 ur.

Poldnevni program organiziramo le v primeru, da je otrok dovolj za odprtje oddelka.

POPOLDANSKI PROGRAM: za otroke od 1. do 6. leta starosti, trajanje od 6 do 9 ur.

V ta program vpisujemo otroke čigavi starši imajo potrebo po popoldanske varstvu. Delovnik se začne ob 11:30 in traja do 20:30 ure.

IZMENSKI PROGRAM: za otroke od 1. do 6. leta starosti, trajanje od 6 do 9 ur.

V ta program so vključeni  otroci staršev katri izkazujejo potrebo po izmenskem  varstvu. Delovnik se tedensko menjava. 1 teden : ob 11:30 in traja do 20:30 ure in 2. teden od 6:00 do 16:30 ure.