So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Posamezne dejavnosti ne sodijo v ceno programa in stroške starši krijejo v celoti, kar je opredeljeno tudi z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport, številka 602-5/2007 z dne 28. 06. 2007. Te dejavnosti so običajno obisk, lutkovnega gledališča, kino predstave, abonmaji…

 1. ŽIV-ŽAV
 2. FIT VADBENE URE V ŠPORTNI IGRALNICI
 3. KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
 4. PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
 5. KNJIŽNI NAHRBTNIK
 6. OTROŠKI PLESNI VRTEC
 7. OTROŠKI PEVSKI ZBOR
 8. SLIKARSKI VRTEC
 9. CICIBAN PLANINEC
 10. ABONMA UMETNOSTNE GALERIJE
 11. LUTKOVNI ABONMA
 12. PREDSZAVA V SNG MARIBOR NAMENJENA OTROKOM
 13. MUZEJSKI ABONMA
 14. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROGRAM ANIMIRANEGA FILMA
 15. ŠD CENTER TELOVADNA URICA PROGRAM GIMKO