Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/ športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader osnovnih šol in vrtcev. V Sloveniji se je leta 1998 uveljavil z mednarodnim projektom FitClub International, ki je bil leta 1992 ustanovljen v Veliki Britaniji in se nato razširil na EU ter druge kontinente (68 držav sveta). Kasneje sta bila v MP Fit Slovenija vključena še dva mednarodna projekta FitKid (Velika Britanija) in Gerstung (Združene države Amerike). V MP Fit Slovenija je permanentno vključenih 54 slovenskih vrtcev in 67 osnovnih šol.

Sam projekt je v vrtcih in šolah integriran v redni program, to je v ure športne vzgoje/ vadbene ure, druge oblike gibalnih vsebin, podaljšano bivanje, … ter se uporablja za medvsebinsko in medpredmetno povezovanje.  Tako je to projekt, ki se v šolah/ vrtcih ne more voditi vzporedno z rednim delom, ampak mora biti integriran v redno delo samo.

Osnovni programi MP Fit Slovenija zajemajo programe od dojenčkov (Fit vadba za dojenčke), predšolskih otrok (Kobacaj za otroke od 1 do 3 let, Fit vadbeni programi za otroke od 3 do 6 let), šolarjev (Fit vadbeni programi za otroke od 7 do 12 let) in najstnikov (Fit najstnik) katere strokovni delavci spoznavajo preko Fit interni splošnih, ciljnih in dodatnih seminarjev. Dodatni programi pa zajemajo Fit prireditve, Fit didaktične delavnice za strokovni kader, Fit vadbo za otroke, Fit vadbo za otroke in starše, Fit šolo za starše, Fit predavanja za starše, Fit okroglo mizo,… ter dva podprojekta »Fit hoja za zdravje« in »Razvoj timskega dela skozi gibalno/ športno aktivnost«.

Vadbeni programi upoštevajo Fit načela (načela dobrega poučevanja): od načela igre, kot osnovne metode dela, kakovosti, gibanja, postopnosti, zaporedja in cikla, zmernosti, do načel pestrosti, zabave, timskega dela,… kar je osnova, da se otroci razvijejo v zdrave, samostojne in pozitivno naravnane osebnosti.

Tako je filozofija MP Fit Slovenija, da je potrebno razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi  igro, saj, ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. V projektu ne učimo subjektov, temveč otroke, katerih dosežki se začnejo že s pripravljenostjo poizkusiti. Ne izpostavljamo neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih uspehov. Otroci sami preizkušajo, se učijo na napakah, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, vse skupaj pa vodi k obvladovanju nalog. Naši učitelji z otroki sodelujejo, jih učijo in ne trenirajo, in prav tako otroci aktivno sodelujejo z učitelji. Na tak način oba pridobivata in dozorevata tekom procesa učenja. Vseskozi pa težimo k večji strokovnosti, zavzetosti, odločnosti in otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne  forsiramo. Tako naši otroci postajajo samozavestnejši, sposobnejši, veseli in zadovoljni. Naši otroci so ZDRAVI!

Vsekakor se MP Fit Slovenija v marsičem razlikuje od drugih projektov, saj so vadbeni programi za otroke in mladostnike privlačni in dostopni VSEM otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, starost, socialni položaj, veroizpoved…

Fit vadbeni programi so zabavni in pisani na kožo otrokom 21. stoletja, univerzalni  in niso le vodene različice športnih/ vadbenih programov za odrasle, le-ti poudarjajo samo-tekmovanje in skupinsko delo! MP Fit Slovenija ponuja več kot dva milijona različnih vadbenih iger, ki so VARNE in ZDRAVE ter služijo, kot orodje za doseganje ciljev in sicer ne samo s področja gibalne/športne aktivnosti. Atmosfera v Fitu poudarja prijateljstvo, veselje in sodelovanje. Fit Slovenija ima predano in odgovorno skupino ljudi, ki dela za otroke in le otroke!

Cilji MP Fit Slovenija uresničujejo tako cilje, ki zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok in so enakovredni ciljem za športno vzgojo v osnovni šoli/ za področje gibanja v vrtcu, kot druge, ki so vezani na odnos do gibalne/ športne aktivnosti ne samo s strani otrok in mladostnikov ampak tudi strokovnih delavcev, staršev, družbe,…

MP Fit Slovenija izvaja celostno in permanentno izobraževanje strokovnega kadra sodelujoče organizacije s področja gibalne/športne aktivnosti ter zdravja in pripravlja/ izvaja raziskave s področja gibalne/športne aktivnosti otrok, mladine in družine ter hkrati skrbi za osveščenost družbe.

Tako je MP Fit Slovenija projekt, ki vsebuje vse dele strokovnega in rastočega projekta. Njegova vizija sega v zdravje vse rastoče družbe.

Vodja projekta FIT Slovenija v Vrtcu Ivana Glinška Maribor: Irena Ranner.

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA V VRTCU si lahko snamete tukaj.

Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog

Direktorica mednarodnega projekta Fit Slovenija