Temeljna naloga svetovalne službe  je, da se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Pomaga in sodeluje v vrtcu z vsemi udeleženci : vodstvom, strokovnimi delavci, starši  in otroki.  Vzgojiteljicam pomaga z nasveti za čim uspešnejše delo s posameznim otrokom. Staršem svetuje pri vključevanju in navajanju otroka na življenje in delo v vrtcu, pri vzgoji otrok, odpravljanju  otrokovih razvojnih težav, stisk, izvaja predavanja za starše povezana z vzgojo otrok. Za svetovanje se starši odločijo prostovoljno.