Naši Projekti

Fit Slovenija

Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/ športne aktivnosti  za zdravje otrok…

Eko vrtec

EKO VRTEC je sestavni del projekta EKO ŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje…

Zdravje v vrtcu

Besedilo za projekt pripravljamo za vas in bo kmalu objavljen…

Projekt tujega jezika

Besedilo za projekt pripravljamo za vas in bo kmalu objavljen… 

Medimedo

Besedilo za projekt pripravljamo za vas in bo kmalu objavljen… 
publikacija

publikacija

Dnevni programi

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje…

Dodatni programi

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev…

Obogatitvene Dejavnosti

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas…

Prilagojen program

Program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami…

Zadnje novice

To Top